dilluns, 18 de maig de 2009

Una quinzena de persones assisteixen a la xarrada censurada per l'Ajuntament

El divendres 15 de maig l'assemblea de Maulets del Montsià i el nucli del SEPC-Secundària d'Amposta van celebrar una xarrada sobre l'anomenat Pla de Bolonya. La xarrada, que havia estat prohibida dos dies abans per l'Ajuntament, finalment va celebrar-se al carrer i va comptar amb l'assistència d'una quinzena de persones

El ponent, Eudald Calvo Català, militant del SEPC i estudiant expulsat de la UAB per participar de les mobilitzacions estudiantils d'aquest darrer curs, va començar la xarrada explicant els punts conflictius de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), fent especial èmfasi en els tres eixos principals que, segons el SEPC, suposa la reforma educativa: la privatització, elitització i mercantilització de l'ensenyament públic universitari.

Feta l'exposició, el ponent va relatar les mobilitzacions que s'havien donat a la Universitat Autònoma de Barcelona en els darrers mesos i la dura resposta repressiva per part del Rectorat de la UAB, fent un paral·lelisme entre la repressió patida pel moviment estudiantil (criminalització, expedients, expulsions i càrregues policials) i la patida per Maulets i el SEPC a nivell local (multes, prohibició d'ús d'espais públics, amenaces, etc.).

Finalment, i per concloure l'acte, es va donar pas a un breu col·loqui on van participar diverses persones assistents a la xarrada.