dijous, 6 de març de 2008

seguem les cadenes del patriarcat, alliberem-nos!

En un moment com l'actual en que torna a estar sobre la taula el debat sobre l'avortament i el dret a decidir sobre el propi cos les dones hem de fer sentir la nostra veu. Una veu on reclamem el dret a la lliure disposició del nostre cos, el dret a poder decidir i a entendre la sexualitat més enllà de la reproducció. En un model on la maternitat no sigue entesa com una imposició sinó com un desig lliure i responsable. Una veu on homes i dones parlem des de la igualtat i busquem solucions a aquest debat que ha estat ja massa temps ajornat. Entenem també que el problema va molt més enllà i és un reflex més de la societat en la que vivim.

El nostre model social dóna per suposats una sèrie de rols i valors que ni mos agraden ni mos representen. Mentre l'església continua igualant sexe i plaer a reproducció; mentre l'únic model de família acceptat sembla ser el patriarcal format per pare, mare, filles i fills; mentre l'educació sexual continua basant-se només en els mètodes anticonceptius; mentre els estudis mèdics mostren un biaix de sexista basat en els paràmetres de salut masculins… mentre totes estes i tantes altres situacions es donen en el nostre dia a dia, on està la societat moderna i oberta que pretenem per al segle XXI?

És per això que no entenem l'avortament i el debat que ha generat com un fet aïllat sinó com el resultat d'una educació i societat que criminalitzen les dones i fomenten les desigualtats de gènere. Entenem que problemes com els maltractaments (físics, psicològics, sexuals ), la precarietat laboral de les dones, la feminització de la pobresa, uns cànons de bellesa que ens esclavitzen, uns models de feminitat i masculinitat que generalitzen i no ens representen ni a les unes ni als altres etc. són un mateix problema global, la solució del qual passa per una revolució en l'educació, basada en la coeducació i en una vertadera educació sexual i afectiva.

No volem solucions que es basen ni en lleis ni en el control social i de les llibertats. Apostem per plantejar i analitzar el problema amb tota la seua complexitat. Per això reclamem el dret a decidir sobre els nostres cossos i desitjos i que no se mos criminalitze pel fet de decidir si volem ser mares o no. Per això seguim lluitant, des de la nostra identitat com a dones, com a treballadores i com a catalanes, per fer front l'opressió de gènere que patim, sobre la qual s'afermen les estructures del patriarcat i dels estats capitalistes espanyol i francès.

Seguem les cadenes del patriarcat, alliberem-nos!
Dret al propi cos, avortament lliure i gratuït!

plafó realitzat per Maulets de les Terres de l'Ebre