dilluns, 19 de març de 2007

què farem en lo Mercat del Peix?


el Baix Ebre, 06/02/2006

L'Ajuntament de Tortosa ofereix al millor postor les instal·lacions municipals, proposen que l'edifíci del Mercat del Peix passe a mans privades, en una concessió de 40 anys que permetria la ubicació de qualsevol tipus d'establiment comercial.