dilluns, 19 de març de 2007

8 de març de 2006 > L'enduriment del Codi Penal no és cap solució! Enderroquem el patriarcat!

Països Catalans, 06/03/2006
La desigualtat existent entre homes i dones, té com una de les seues conseqüències més dures i alarmants la violència cap a les dones pel simple fet de ser dones. Aquesta violència té moltes formes, no és només física i no l’exerceix exclusivament l’home dins d’una relació de parella sinó que s’exerceix des de la societat, en tots els seus àmbits (mitjans de comunicació, treball, família, moral catòlica, lleis i institucions...).