dilluns, 21 de maig de 2007

volem cartelleres sempre i no només quan ho necessiten els partits polítics

La recentment aprovada ordenança del civisme contempla, entre d'altres articles repressius, la possibilitat de multar entitats i organitzacions que, fent ús del seu dret a la llibertat d'expressió, utilitzen la via pública per expressar les seues idees mitjançant pancartes, plafons o enganxines. Ordenança que, pel que es veu, no compleixen els propis partits polítics, que ja ens han tornat a omplir els carrers amb banderoles, cartells, octavetes, pancartes i demés; incomplint a més la llei electoral ja que moltes d'elles van ser penjades abans del dia assenyalat. Mentre els col·lectius socials i entitats culturals de Tortosa podran rebre multes de 1.500 € per penjar cartells fora de les dos cartelleres existents, els partits polítics tenen llocs habilitats per a poder penjar la seua propaganda “cívicament”.

Considerem cínic i hipòcrita imposar multes als col·lectius que utilitzen el carrer per a expressar les seues idees, i que només s’habiliten llocs per a penjar cartells cada quatre anys és tota una declaració del que entenen per “llibertat d’expressió, “democràcia” o “participació ciutadana”...

Exigim que les cartelleres electorals siguen fixes i que totes les entitats culturals i socials de la ciutat puguen utilitzar-les per a difondre les seues idees i activitats.

És per això que l’Assemblea de Maulets hem fet una instància a l'Ajuntament de Tortosa demanant la fixació d’estes cartelleres per a la utilització de les diferents entitats, una reivindicació que ja han fet altres col·lectius socials i culturals de la ciutat. També s’han penjat diferents cartells reivindicant la fixació de les cartelleres, així com la hipocresia i el cinisme de la classe política.

el jovent prenem la paraula,
recuperem el carrer!